Elevinflytande

Jag tror att elevinflytande är en av nycklarna till lustfyllt lärande. Att eleverna känner att de är delaktiga i utformandet av olika arbetssätt.

När eleverna och jag ska börja på ett nytt arbetsområde planerar vi upp det tillsammans. Jag vill få med eleverna redan från början för att de ska få en ökad motivation och lust att lära.

Jag börjar med att presentera målen och förmågorna vi ska träna och utifrån detta får eleverna, tillsammans med mig, bestämma hur vi ska lägga upp jobbet för att nå fram till våra uppsatta mål samt träna våra förmågor.

Jag försöker jobba mycket utifrån elevernas egna intressen och väva in det i skolarbetet. Detta för att öka lusten att lära. Vi pratar mycket om syftet med varför vi går i skolan. Engagemanget och elevinflytandet bland eleverna är stort och de har många kloka idéer om hur de vill jobba och forma sin framtid.

Har du tips på hur man kan jobba med elevinflytande får du gärna kontakta mig – sharing is caring!