Här nedan hittar du länkar till elevnära matteuppgifter jag jobbat med tillsammans med eleverna som de tyckt vara roliga. Jag utgår från problemlösning och fokuserar utifrån detta på ett område i taget. Sen finns det rena problemlösningsuppgifter, så kallade rika problem.

Lektionsbank

Addition & subtraktion

Multiplikation & division

Taluppfattning & tals användning

Algebra

Geometri

Mönster & talserier

Mått & mätning

Sannolikhet

Statistik

Samband & förändring

Problemlösning