Här nedan hittar du länkar till arbetsuppgifter jag utformat och jobbat med tillsammans med eleverna. Du är välkommen att använda dig av uppgifterna och göra om dom till dina egna.

Lektionsbank