I matematik jobbar jag ‘flippat’. Jag presenterar uppgiften som ska lösas innan vi jobbar med verktygen för att lösa uppgiften. På så vis ser jag att de får en ökad motivation till att lära sig nya matematiska metoder.

Jag jobbar mycket med elevnära uppgifter som jag gjort själv och använder läromedlet i matematik endast som ett komplement.

Ytterligare ett sätt jag jobbar med i matematik är metoden EPA – Enskilt, Par, Alla. Man börjar med att tänka själv, därefter diskuterar man i par och avslutningsvis diskuterar man i hela klassen. Då man pratar matematik lär man sig mycket, och jag sr att detta arbetssätt är framgångsrikt.

 

En del av de arbetssätt vi jobbar med är: diskussioner, pararbete, reflektioner, webbsidor, film, foto, muntliga presentaioner av varierande slag, powerpoints, tidningar, affisher, utelektioner, laborationer, forskning m.m.