Hej!

Jag som gjort denna blogg heter Jenny Tegman och jag är klasslärare i åk 5 på Linblomman skola i Röbäck (Umeå) samt förstelärare inom matematik. Jag har jobbat som lärare sedan vt 2000 och tycker att det är jätteroligt.

I denna blogg delar jag med mig av arbeten jag gör tillsammans med eleverna. Det jag lägger fokus på är lustfyllt lärande. Jag tror att om eleverna känner lust till lärande så kommer också motivationen, och med motivationen kommer resultaten. I detta är värdegrundsarbetet i klassen jätteviktigt – att kunna och våga ha fel i klassrummet.

Jag tror att det är jätteviktigt att försöka vara på elevernas spelplan, och därför jobbar jag mycket med IKT i min undervisning. Det jag främst fokuserar på är matematik och IKT, men jag använder IKT i all min undervisning.

Det är viktigt att tänka på att själva IT-verktygen inte är själva målet, utan målet är ökad motivation och kunskap i varje enskilt ämne.

Eleverna och jag jobbar mot lgr11 och eleverna är med och utformar bloggen som en del av sitt skoljobb. Tillsammans försöker vi skapa en plattform för lustfyllt pedagogiskt lärande, elevinflytande, och IT som verktyg i skolan.

Upphovsrätt

Vi använder oss av Creative Commons och Creative Commons Search och länkar alltid till de webbplatser där vi hämtat material och kollar av med ägaren att det är okej att vi använder det. Jag önskar att du gör detsamma om du vill använda material från denna sida, d.v.s. använder dig av Creative Commons licenser. Jag som lärare är alltid tydlig med att eleverna ska ha en källförteckning och vi jobbar med att vara källkritiska.

Det kan förekomma fel på sidan så som t.ex. stavfel och galen fakta men ha tålamod, eleverna och jag lär oss – mer och mer för varje dag!

Har du frågor kan du kontakta mig via mejl: linwebben@gmail.com

Kul att du tittade förbi!

/Jenny

Avatar 101