REGLER

Det går ut på att du och din arbetskompis ska bli experter på att lösa problem. Alla i klassen kommer att få lösa lika många (ett) poängjakts-problem per vecka. Man får god tid på sig till sitt problem. Det går inte ut på att tävla mot varandra i klassen. Poängjakten går ut på att lära sig använda problemlösningsstrategier, följa den arbetsgång vi har för problemlösning samt att båda i gruppen ska förstå. Det är bådas ansvar att båda i gruppen förstår lösningen – samarbete är viktigt!

Hur får man poäng?

Du och din arbetskompis ska försöka få så många poäng som möjligt. Det gör ni på detta sätt:

 •      För varje uppgift ni visat hur ni löst får ni fem poäng.
 •      Om båda i gruppen förstår hur ni löst det får ni dubbla poäng! För varje uppgift kan man alltså få 10 poäng, fem för visad lösning och fem för att man förstår och har samarbetat.
 •      Ni löser ett problem per vecka så totalt kan man få 10 poäng på en vecka.
 •      För varje 10 poäng man får ihop får man en guldstjärna.
 •      Varje omgång håller på i en månad ( ≈ fyra veckor) så totalt kan man få ihop fyra stjärnor (40 poäng) på denna tid.
 •      I slutet av varje månad räknar vi ut hur många stjärnor du fått.
 •      Alla par i klassen har möjlighet att få lika många guldstjärnor. Det som avgör detta är om ni följer arbetsgången för problemlösning och om ni samarbetar.

Alla de par som fått ihop fyra stjärnor sista fredagen varje månad är med och vinner månadens poängjaktsdiplom!

Diplomet kommer att sitta i skolans huvudentré och synas på bloggen.

Tips: Tänk er att ni ska kunna visa er lösning för någon ni möter på stan och att de ska kunna följa och förstå er lösning utan att behöva fråga er.

Psst, om alla par i klassen får fyra stjärnor en månad kommer en överraskning…

Lycka till!


SYFTE

 • öka lusten till matematik,
 • öka antalet elever som visar hur de löser uppgifter,
 • göra det möjligt för alla att nå målen och känna sig som vinnare,
 • kunna jobba med problemlösning på ett lustfyllt och lärorikt sätt,
 • eleverna ska hjälpa varandra,
 • få en ökad förståelse till problemlösning och matematik bland eleverna,
 • höja resultaten bland eleverna,
 • utmana och höja eleverna,
 • få alla aktiva ocg verkligen joba med aktuell uppgift.

LGR 11

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

MÅL

Dessa mål är primära

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

FÖRMÅGOR

Analysförmåga:

 • förstå varför något är på ett visst sätt och kunna förklara det (motivera och reflekter),

Kommunikativ förmåga:

 • visa att du kan samtala och diskutera i grupp

Metakognitiv förmåga:

 • visa att du kan lösa problem utifrån en viss situation och anpassa sig till det,
 • pröva olika sätt att göra saker (t.ex. lösa problem, testa en ny sak) och ompröva om så behövs. Välja olika strategier,

Begreppsförmåga:

 • förstå olika begrepp, d.v.s. nya ord som används inom ett visst ämne, t.ex. olika matteord som bråk, produkt, kvot o.s.v,
 • visa att du kan kunna använda begreppen

EXEMPEL

Om du går till länken här nedan hittar du exempel på en del uppgifter vi jobbat med då vi haft Poängjakten: Uppgiftsbank

RESULTAT

Alla elever i klassen är aktiva på lektionen och pratar matte.