Jag jobbar mycket med studieteknik d.v.s. olika sätt att ta in kunskap och öva sina förmågor.

UNDER KONSTRUKTION